Flera myndigheter förlägger sin support till Gotland

Under de senaste 15 åren så har många av de stora svenska myndigheterna förlagt sin avdelning gällande kundsupport till Gotland. Detta har då gjort att den arbetssituation rörande arbetsmarknaden på Gotland blivit bättre. Här har det skapats månimages-2ga arbetstillfällen för alla de som valt att vara bofasta på denna ö. Hur ligger det då egentligen till med allt detta? Finns det enbart fördelar med att detta har skett, eller kommer det att finnas en rad olika nackdelar också? Naturligtvis är det bra för arbetsmarknaden på Gotland, men i gengäld så har ju de jobben försvunnit på andra platser. Detta gör ju då att situationen på den svenska arbetsmarknaden inte alls har förändrats nämnvärt.

Här kommer det också att finnas andra nackdelar. Många av de myndigheter som har stationerat sig på Gotland, kommer i mångas ögon ha blivit svårare att nå. Egentligen kanske det inte är så i och med att dagens moderna värld koncentrerar sig på kontakt med hjälp av telefon eller e-post och i det fallet har de lyckats perfekt. Nu finns det dock fortfarande många av den gamla stammen som inte har något intresse av att lära sig allt som rör den nya tekniken och för dessa har möjligheten till den personliga kontakten försvunnit.

Som ett exempel så har PPM, Premiepensionsmyndigheten, förlagt sin verksamhet till Gotland, vilket gör att det ibland kan vara mycket svårt att få tag i dem. Denna organisation och många andra kommer då att leda till att du som vill ha kontakt med dem får stå i långa telefonköer, eller så får du helt enkelt skicka en fråga via e-post vilket då kan ta upp till hela 48 timmar att få besvarad. Hur som helst är detta den nya vägen och något som alla måste leva med i dagens moderna värld, gammal som ung.