Latest

Högskolan på Gotland

Att tala om högskolan på Gotland blir oftast lite fel, då det handlar om en del av Uppsala Universitet. Naturligtvis är ett universitet även att betraktas som högskola,